🔔مخمل پنو 🔔
peno velvet
🔴نوع جنس ::: مخمل شانل با بافت مشبک چهار خانه که به این جنس رو به به گونی مخمل یا مخمل خاویاری نمایش میدهد
🔴عرض پارچه ::: ١/٥٠ متر
🔴تعداد رنگ ::: ۵۸ رنگ
🔴وزن ::: هر متر ۵۱۰  گرم 
🔴تراكم بافت ::: ٢٦
🔴مصرف::: پرده ؛؛مبل ؛؛ ديواركوبي؛؛ كوسن و رانر و روميزي
🔴توضيحات::: مخمل پنو با عرض ١/٥٠ ،، كاري بسيار نرم با ريزش بالا می باشد پارچه شانل با بافت  مشبک گونی بافت شکل می باشد

کد رنگ های کالیته